BEYNƏLXALQ MÜHASİBATLIQ TƏLİMLƏRİ

BEYNƏLXALQ MÜHASİBATLIQ KURSU FOTO

BEYNƏLXALQ MÜHASİBAT UÇOTU TƏLİMLƏRİ

(Xaricdə ali təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur)

IFRS – (International Financial Reporting Standards – Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları) BMHS

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants – İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiyasiyası)

Financial Accounting – Maliyyə uçotu

Financial Reporting – Maliyyə hesabatları

DipIFR (ACCA) – (Diploma in International Financial Reporting – Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı üzrə Diplom)

CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants – İdarəetmə uçotu üzrə Mühasiblər İnstitutu)

Təlimləri müvəffəqiyyətlə bitirən iştirakçılara sertifikat təqdim edilir.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Google Plus