ACCA təlimləri, F3, F7, DipIFR və s.

acca-WWW.PBSOFFICIAL.COM

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants – İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiyasiyası)

(Xaricdə ali təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur)

F3 – Financial Accounting – Maliyyə uçotu

F7 – Financial Reporting – Maliyyə hesabatları

DipIFR (ACCA) – (Diploma in International Financial Reporting – Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı üzrə Diplom)

Təlimləri müvəffəqiyyətlə bitirən iştirakçılara sertifikat təqdim edilir.

You may also like...

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Google Plus