VERGİ XİDMƏTLƏRİ

VERGİ XİDMƏTİ FOTO
 • Vergi uçotunun təşkili;
 • Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş bütün vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsi, qanunvericilik əsasında ödəniləcək vergilərin hesablanması;
 • ƏDV və Mənfəət vergisi ödəyicilərinin uçotu;
 • Sadələşdirilmiş vergi üzrə uçot;
 • Xüsusi vergi rejimli müəssisələrin uçotunun təşkili (hasilatın pay bölgüsü, əsas ixrac boru kəməri haqqında qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr);
 • ƏDV, Gömrük azadolma sertifikatlarının alınması;
 • Müəssisənin fəaliyyətinin AR vergi qanunvericiliyinə uyğunluğunun yoxlanılması;
 • Müəssisənin maraqlarının dövlət orqanlarında müdafiəsi və təmsil edilməsi;
 • Vergi yoxlamalarının müşahidəsi;
 • Vergi yoxlaması aktı üzrə etirazların hazırlanması;
 • Vergi mübahisələrinin aparılmasında yardım;
 • Proyekt və müqavilələrin vergi nəticələrinin qiymətləndirilməsi;
 • Vergitutmanın optimallaşdırılması;
 • Vergi planlaşdırma sisteminin qurulması;
 • Xüsusi vergi təqviminin tərtib edilməsi;
 • Vergi qanunvericiliyində dəyişikliklərin izahı;
 • Vergi qanunvericiliyi məsələlərinə dair məsləhətlərin verilməsi.
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Google Plus