MÜXTƏLİF XİDMƏTLƏR

MÜXTƏLİF XİDMƏTLƏR FOTO
 • MÜHASİBATLIQ və konsaltinq xidmətləri.
 • “1 C” PROQRAM təminatı və xidmətləri.
 • “LOGO” proqram təminatı və xidmətləri.
 • VERGİ qanunvericiliyi və vergitutma.
 • Vergi BƏYANNAMƏLƏRİ.
 • DSMF (Sosial sığorta qanunvericiliyi), B1, B2, B3 hesabatlar.
 • ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ bildirişinin ELEKTRON informasiya sisteminə daxil edilməsi, qeydiyyata alınması və bu barədə işəgötürənə məlumatın verilməsi.
 • “ELEKTRON İMZA” kartının əldə edilməsi.
 • “ASAN İMZA” mobil identifikasiyanın əldə edilməsi.
 • HÜQUQİ (müəssisə, təşkilat) və FİZİKİ şəxslərin qeydiyyatı (VÖEN), fəaliyyətin dayandırılması və ləğvi.
 • KASSA, POS- TERMİNAL quraşdırılması məsələləri.
 • STATİSTİKA və MƏŞĞULLUQ xidməti hesabatları.
 • GÖMRÜK məsələləri və rəsmiləşdirilməsi.
 • BANKLARDA hesabların açılması.
 • Müxtəlif HÜQUQİ xidmətlər.
 • MİQRASİYA xidmətləri.
 • İNSAN RESURSLARININ təmin olunması.
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Google Plus