İNSAN RESURSLARI

İNSAN RESURSLARI FOTO
  • Tələb olunan vakansiya üzrə işçilərin təmin olunması;
  • Vakansiya üzrə tələblərə uyğunluğun yoxlanılması;
  • Əmək müqaviləsi bildirişinin elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi, qeydiyyata alınması və bu barədə işəgötürənə məlumatın verilməsi;
  • “Elektron imza” və “Asan imza” əldə edilməsi;
  • Işçilər üçün lazim olan sədəndəşmələrin aparılması.
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Google Plus